Norra Kalmar Läns Nämndemannaförening

Norra Kalmar Läns nämndemannaförening 2024

Styrelsen

  • Ordförande

Urban Karlsson

urban@vastervikkommitte.se
073-502 78 81
  • Vice ordförande

Pontus Welin

pontuswelin24@hotmail.com
073-153 82 79
  • Kassör

Margaretha ”Maggan” Drottman

maggan1@gmail.com
073-071 83 47
  • Sekreterare

Karl-Erik Gustavsson

karlerikgustavsson228@gmail.com
076-856 72 00

Endast för administratörer